Hippokrates sagde det så smukt ”Lad maden være din medicin og din medicin din mad”. Dette citat viser meget fint essensen af, hvordan vi ernæringsterapeuter arbejder – med maden som det primære redskab.

Ernæringsterapi tager udgangspunkt i functional medicine, hvor funktionsforstyrrelser anses som et symptom på et underliggende problem. Årsagen hertil kan være mange, og i fællesskab med dig vil jeg hjælpe dig med at tyde din krops signaler.

En holistisk tilgang til krop og psyke

I ernæringsterapien arbejdes der ud fra en holistisk tankegang – hvilket betyder, at jeg også er interesseret i at kende til andre aspekter i dit liv så som søvn, motion, stress, arbejdsliv og hvordan du har det psykisk, da kroppen og psyken er tæt forbundet. Det vil sige, at din psykiske tilstand kan påvirke kroppens funktioner som for eksempel din fordøjelse.

Vores celler fornyer sig cyklisk igennem livet. Det betyder, at den mad vi spiser, og vores måde at leve på påvirker vores cellers funktion og udseende.
Sagt på en anden måde: Det vi omgiver os med i det daglige, har en betydning for hvordan kroppen fungerer. Hvad enten det er kosten, alkohol, miljøgifte, medicin, kosmetik eller noget helt andet. Det kan bevirke, at vores naturlige afgiftningssystem har svært ved at følge med og eksempelvis vise sig som hudproblemer.

Det ydre afspejler dit indre

Dermed kan det ydre bruges som en indikation på, hvordan vores indre har det. Ved at gå bagom symptomerne og have fokus på de bagvedliggende grunde til funktionsforstyrrelser, kan vi årsagsbehandle frem for at symptombehandle. For mig er det en spændende opgave; forsøge at finde årsagen til de udfordringer, du måtte have og hjælpe dig til at få det bedre.

Sådan foregår det

Inden den første konsultation sender jeg et kostregistreringsskema samt et spørgeskema om symptomer og eventuelle ubalancer, som du bedes svare på og returnere – gerne på email inden vores aftale. Dette tager udgangspunkt for den første konsultation, idet det hjælper mig til bedre at afdække nogle af de bagvedliggende årsager til ubalancen.

Ved den første konsultation gennemgås din livs- og helbredshistorie samt kostvaner. For at få kortlagt mulige årsager spørger jeg ind til din historie – hvoraf nogle af spørgsmålene er af privat karakter. Undervejs skriver jeg en detaljeret journal og i samråd med dig aftaler vi hvilke indsatser, der skal arbejdes med. Det er vigtigt, at det vi aftaler, virker overskueligt og realistisk for dig, for at du får de bedste resultater.

Hvis jeg finder det relevant, vil jeg anbefale supplement i form af kosttilskud så som urter, vitaminer, mineraler eller homøopati.

Jeg anbefaler en opfølgning på første konsultation efter cirka 4-8 uger, hvor vi ser på hvordan implementeringen af de nye vaner er gået, og om der skal justeres i forhold til den oprindelige plan.

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg naturligvis har tavshedspligt og behandler oplysningerne fortroligt.